kryžiuoti


kryžiuoti
kryžiúoti, -iúoja, -iãvo 1. tr. J kalti prie kryžiaus; bausti prikalimu prie kryžiaus: Tada jie šaukė: Šalin, šalin, kryžiuok jį! brš. 2. tr. KI500 kryžmai pinti: Langelis kryžiuotas geležimis . 3. intr. staigiais vingiais bėgioti, plaukyti: Žuvys labiausiai kryžiúoja Vrn. 4. refl. eiti skersai ką, kirstis: Linija kryžiuojasi su linija Z.Žem. Vieškelis keliose vietose kryžiavosi su kaimo keleliais . Keleliai po laukus kryžiavosi . | prk.: Mūsų knygnešių keliai po Sibirą kryžiavosi S.Nėr. 5. refl. prk. maišytis, susidurti: Pradėjo kryžiuotis turkų kraujas su kazokų krauju . | Epo paminkluose abu elementai (mitinis ir herojinis) nuolatos kryžiuojasi . Galvoje kryžiavosi įvairios mintys . 6. žr. kryžminti 1: Su kultūrinės veislės avimis (juodgalvėmis) kryžiuojamos mūsų vietinės avys . Jis kryžiavo kvietį su piktžoliniu pūru . Kultūrines bulvių veisles kryžiuoja su laukinėmis P. Amerikos bulvių rūšimis EncIV1089. 7. refl. žegnotis: Kasparas tik žegnojasi, tik kryžiuojasi P.Cvir. 8. refl. prk. gintis, prisiekdinėti: Darykit, geri žmonės, ką norit, – kryžiavosi Šešelga, – bet aš nekaltas . 9. refl. prk. užstoti, užtarti: O kogi tu dėl jos taip kryžiuojiesi? . 10. refl. LL69 prk. pačiam sau prieštarauti. \ kryžiuoti; apsikryžiuoti; atkryžiuoti; iškryžiuoti; nukryžiuoti; persikryžiuoti; prikryžiuoti; sukryžiuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kryžiuoti — kryžiúoti vksm. Kryžiúoti lentàs, rankàs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kryžiavimas — kryžiãvimas sm. (1) NdŽ → kryžiuoti: 1. Jis pats vadovavo kryžiavimo darbui rš. 2. Tinklas siuvinėjamas trejopai: akutė išvarstoma adymo būdu, pynimo būdu ir kryžiavimo būdu rš. 3. → kryžiuoti 6: Aš ėmiausi kryžiavimo, jungdamas svetimų kraštų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsikryžiuoti — KI200 persižegnoti: Murinai, kožnam žaibui atšviesant, apsikryžiavo prš. Persižegnojo apsikryžiuodami Kel1881,66. kryžiuoti; apsikryžiuoti; atkryžiuoti; iškryžiuoti; nukryžiuoti; persikryžiuoti; prikryžiuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkryžiuoti — tr. kryžiuku atsiūti: Atkryžiuok siūlę (rankomis, o ne mašina atsiūk), kad būtų gražiau Vrn. kryžiuoti; apsikryžiuoti; atkryžiuoti; iškryžiuoti; nukryžiuoti; persikryžiuoti; prikryžiuoti; sukryžiuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškryžiuoti — tr. 1. pritvirtinti prie lentos ar pagalio ištiestas rankas: Vilius Karalius su iškilmių uniforma, su balta lenta priešaky iškryžiuotas eina, dantimis grieždamas I.Simon. Ką nutverdavo sargas dvaro miške pinant vyžas, tą iškryžiuodavo rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kalavijas — kalavìjas sm. (2) 1. SD41,147, MŽ, R, KlG2, [K], J.Jabl, M, NdŽ plieninis, ilgas, siauras, aštriais ašmenimis kertamasis ginklas, kardas: Žemaitis už kryžiuotį ir kalaviju narsesnis, ir klasta gudresnis A.Vien. Priešas ties tavim iškėlęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kraiglioti — kraiglioti, ioja, iojo tr. J, DŽ, Kp, kraiglioti, ioja, iojo 1. pinti, raizgyti: Kraigliok daržinės sieną žabais Dgl. | refl.: Nasturkos žydi, žirniukai vyniojas, tarp savo virkštelių tarp savę kraigliojas LMD. 2. Kos46 vyti, vynioti (siūlus). 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kryžauti — ×kryžauti, auja, avo Ps žr. kryžiuoti. ◊ nors kryžaukis nors plyšk (sakoma, negalint ir didelėmis pastangomis ko nors gauti): Nors kryžaukis – nėr iš ko pinigo paimti, ir tiek Bsg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kryžiavoti — ×kryžiavoti, oja, ojo 1. K, M žr. kryžiuoti 1: Jį kryžiavojo DP534. Kryžiavoju, ant kryžiaus prikalu SD119. 2. tr. prk. varginti, kankinti: Na, ir kryžiavoja tave tie nevidonai Ssk. Papratęs kožną vieną kryžiavot, misliji ir mun sprandu joti Vvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kryžiuotis — 1 kryžiuõtis sm. (2) Teutonų ordino riteris: Niekuomet kryžiuočiai nebuvo mūsų draugai A.Vien. Daug kryžiuočių nuo Malburgo rengias mus terioti Mair. Kryžiuotį mušti Lietuva įgudus L.Gir. Kryžiuotis amžinai laukan išvytas T.Tilv. Ir skleidžiasi… …   Dictionary of the Lithuanian Language